tiistai 5. huhtikuuta 2016

Piirin kevätkokous antoi julkilausuman

Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin kevätkokous käsitteli sääntöjen määräämät asiat. Hyväksyi toimintakertomuksen ja myönsi vastuuvapauden tilivelvollisille.
Jäsenyhdistysten toimintatilastojen palautusprosentti oli 100. Tulos on erinomainen.
Toimintakertomuksessa huomiota herätti se, että jäsenmäärä hieman laski viime vuonna, jolloin jäsenmäärä oli 129 637 jäsentä. Eläkeliitto oli kuitenkin vuoden lopussa edelleen suurin eläkeläisjärjestö.  Kirjallisessa palautteessa suurimmiksi kehittämiskohteiksi nousivat edunvalvonta ja viestintä.
Vaikuttamistoimintaan ja edunvalvontaan odotetaan lisäpanostusta ja toiminnan kehittämistä .
Piirin puheenjohtaja nosti avauspuheessaan esille työeläkeindeksiin liittyvän kansalaisaloitteen, joka tulee eduskunnan käsittelyyn. Tässä asiassa keskustelu käy kuumana.
Kokous jätti alla olevan julkilausuman

Eläkeläisköyhyys koettelee edelleenkin

Noin viidennes 1,2 miljoonasta vanhuuseläkkeensaajasta saa eläkettä edelleenkin alle 1 000 euroa kuukaudessa. Pienituloisilla eläkeläisillä ei ole käytännössä mahdollisuutta kohentaa taloudellisesti omaa elämän-tilannettaan. Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin kevätkokous vaatii kansan- ja takuueläkkeiden tason korottamista sekä maksukattoa sosiaali- ja terveyspalvelujen maksuille ja lääkekustannusten omavastuille.

Eläkejärjestelmämme suurin ongelma on eläkeläisköyhyys. Taloudellisesti vaikeimmassa elämäntilanteessa ovat yksinelävät, iäkkäät naiset. Myös yksinasuvilla työkyvyttömyyseläkkeellä olevilla miehillä menee huonosti.

Erilaisten maksujen sekä omavastuiden ja palvelumaksujen korotuksista muodostuu pienituloisille eläkeläisille kohtuuton taakka. He ovat käyttäneet runsaasti julkisen sektorin sosiaali- ja terveyspalveluja. Nyt mahdollisuudet käyttää niitä ovat kaventuneet. Osalla heistä ei ole mahdollisuuksia ostaa heille määrättyjä lääkkeitä. Tilanne heikentää heidän terveyttään, toimintakykyään ja elämänlaatuaan. Pienituloisuus myös syrjäyttää ja kaventaa heidän osallistumismahdollisuuksiaan, mikä lisää yksinäisyyttä.

Julkiset palvelut ovat tärkeitä erityisesti pienituloisille. Myös julkisten säästöjen ja sotemuutosten keskellä pitää turvata ikäihmisten hoidon palvelutaso sekä palveluiden laatu, turvallisuus ja saavutettavuus hyvinä.

Pienituloisille on turvattava ihmisarvoinen elämä taloudellisesti vaikeina aikoinakin, toteaa Eläkeliiton Varsinais-Suomen piirin kevätkokous.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti